Savremenazena

Kā sakārtot finanses šķiršanās gadījumā?

Šķiršanās nav patīkams process un katrs noteikti vēlas palikt vismaz finansiāli stabils. Ir vairāki vaidi kā to panākt, ja katram ir izpratne par to, ka ir nepieciešams pielikt pūliņus un veikt gudrus lēmumus, lai iegūtu labāku rezultātu.

Savā laulības šķiršanas laikā sakomplektējiet uzticamu draugu un ģimenes atbalsta komandu, kas būs noderīgi papildus juridiskajiem un finanšu ekspertiem. Tāpat ir svarīgi, lai jūs iegūstiet svarīgu dokumentu kopijas, piemēram, nodokļu deklarācijas, automašīnu reģistrācijas un apdrošināšanas polises. Izlasiet savas valsts šķiršanās likumus, lai jūs zinātu, ko jūs varat sagaidīt, strādājot ar starpnieku vai advokātu, kā arī ar dažādiem citiem aspektiem un credite pentru pensionari.

Izprotiet mājokļa izmaksas
Papildus jūsu hipotēkām, īpašums nāk kopā ar virkni izmaksu no komunālo pakalpojumu īpašuma nodokļiem. Pirms pieņemat lēmumu par to, vai saglabāt savu mājokli, pārliecinieties, vai esat informēts par visām šīm izmaksām.

Konta veids ir svarīgs
Runājot par kontu vērtību, īpašu uzmanību pievērsiet tam, vai konts ir apliekams ar nodokļiem vai ir nodokļu priekšrocības, jo tas var ietekmēt vērtību.

Nodrošiniet savu veselības apdrošināšanu
Ja jūs esat esiet atkarīgs no bijušā laulātā apdrošināšanas, ir ieteicams iegādāties jaunu laulības šķiršanas procesā, jo jums būs nepieciešams nodrošināt savu apdrošināšanu.

Kā tiek sadalīti aktīvi?
Viens no svarīgākajiem dzīves kvalitātes faktoriem pēc laulības šķiršanas ir tas, kā jūsu dalītie aktīvi tiek sadalīti. Tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt ar finanšu speciālistu, kas var palīdzēt jums saprast, kā šie aktīvi iekļaujas kopējā dzīvē. Lielākā daļa valstu ievēro “kopīgo tiesību” sistēmu. Tas nozīmē, ka jūs paturat īpašumtiesības uz jebkuru īpašumu, kuru iegūstat laulības laikā. Bet valstīs, kur ir noteikts kopienas īpašuma statuss, visi ienākumi vai aktīvi, kurus nevar identificēt kā atsevišķu īpašumu, visticamāk tiks uzskatīti ar vienlīdzīgām īpašuma tiesībām. Slēptais parāds ir izplatīts pārsteigums šķiršanās laikā: imprumuturi nebancare fara adeverinta de venit, abas puses, kas šķirās ir vienlīdzīgi atbildīgas par parādu, kas rodas, izmantojot kopīgi izsniegtas kredītkartes vai aizdevumus.

Ir arī daudz citu aspektu, kas ir jāievēro, lai finansiālā ziņā kāda no pusēm netiktu pilnībā sagrauta. Bieži vien neatkarīgi no tā, kurš ir iegādājies īpašumu, automašīnu u.c., pēc laulības šķiršanas tiek dalīts uz pusēm un var rasties daudzi pārpratumi un nesaprašanās, jo var gadīties tā, ka īpašuma dokumenti ir nokārtot tikai uz vienas personas un otra nav finansiāli piedalījusies nevienā no lielajiem pirkumiem. Tāpat, lai veiksmīgi turpinātu izmantot kādu no šāda veida riepām, ir nepieciešama otras puses piekrišana vai ir jāpārdod, kam savukārt var nepiekrist viena vai otra puse. Līdz ar to rodas domstarpības, ko var atrisināt tikai tiesas ceļā tikai ar papildus izdevumiem. Šāds process noteikti ir nepatīkams un var ilgt pat gadiem, ja netiek atrasts nekāds kompromiss vai kāds cits risinājums, kā sadalīt visu, kas ir bijis kopīgs jeb izmantots kopīgi laulību laikā. Bērnu gadījumā aizbildniecības tiesības lielākoties nonāk mātes pārziņā neatkarīgi no tā, kāda situācija ir ģimenē, ja bērni nav pilngadīgi un nespēj lemt par sevi. Tas nozīmē papildus izdevumus tēvam, jo viņam katru mēnesi nāksies maksāt alimentus, kas ir noteikta summa un var tikt piedzīta ar tiesas lēmumu. Līdz ar to no tā ir grūti izvairīties, un tas rada ievērojamus papildus izdevumus, kā arī papildus var tikt pieprasīti papildus finansiālie līdzekļi dažādu iemeslu dēļ. Labs advokāts u.c. ir viena no iespējām, kā panākt labāku iznākumu, bet arī iesaistītajām pusēm ir jārīkojas apdomīgi.